Från vision till verklighet


I februari 2011 påbörjade jag som nyexaminerad byggnadsingenjör min anställning som fastighetsförvaltare på Storsjö Förvaltning AB i Östersund . 2014 gjordes en omorganisation och jag fick istället en anställning som projektledare då allt fler kunder och uppdrag krävde den tjänsten.


För att renodla och särskilja verksamheterna åt bildades 2015 ett dotterbolag som fick namnet Construction and Project Management OSD AB.


I samband med att Riksbyggen förvärvade SFAB i juni 2017 fick jag ett erbjudande om att ta över CAP och att driva det vidare i egen regi. Överlåtelsen stod klar september 2017 och sedan dess har jag stått på egna ben.

Jag vill tacka alla på SFAB och Riksbyggen för den här möjligheten, det blir spännande att se vad framtiden har att erbjuda.